آنونس پخش شده در رادیو سراسری درباره پلاستیک‌های در خاطره بد زمین، که توسط هنرجویان موسسه ترنم اندیشه روشن تهیه شده است.