می دانم سرت شلوغ است و داری چمدانت را برای آمدن،آماده می کنی.

خواستم بگویم میان شکوفه های رنگارنگ برای همه ی آدم ها یک دشت آرزوی برآورده شده بگذار توی چمدانت 

که امسال تا جایی که جا داشتیم دلمان شکست،اشکمان تپید

نگاهمان غرق انتظار شد.

که امسال‌مان سال بغض بود،سال آه بود سال خداحافظی های سیاه بود.

حالا که داری از راه می رسی

 توی آغوشت برایمان عشق بیاور

 توی چشمهایت برایمان اشک شوق بیاور.

بهار نود ونه عزیزم

 لطفا آنقدر خوب باش تا تمام روزهای سال به یمن آمدنت غصه ها را به در کنند،لطفا زودتر بیا 

که دلمان به آمدنت خوش است

گوینده: مریم احمدی