روی کره زمین هستید که زندگی حیرت انگیزی بسازید، خوشبختی ولذت را تجربه کنید و روابطی فوق العاده داشته باشید. از سلامتی کامل برخوردار شوید. به نهایت سعادت دست یابید و به آنچه دلتان می خواهد برسید.حالا بگوئید، چرا آن طور زندگی نمی کنید که آرزویش را دارید؟

اگر می خواهید دلایل خوشبختی یا بدبختی، موفقیت یا شکست،برد یا باخت را بیابید،کافی است که در آینه بنگرید،کیفیت افکار شما درمورد کسی که او را در آینه می بینید،کیفیت زندگی تان را تعیین می کند. اگر فکرتان را در مورد خودتان عوض کنید، زندگی تان را در کوتاه ترین زمان ممکن، عوض کرده اید.

گوینده: ریحانه سلیمی