نمکدان را که پُر میکنی

توجهی به ریختن نمک‌ها نداری ...

اما زعفران را که میسابی به دانه دانه اش توجه میکنی

حال آنکه بدونِ نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست، 

ولی بدون زعفران ماه‌ها و سال‌ها می‌توان آشپزی کرد و غذا خورد.

مراقب نمک‌های زندگی‌تان باشید...

ساده و بی ریا و همیشه دم دستتان هستند.

ولی روزی اگر نباشند 

وای بر سفره زندگی...!

گوینده : حسین رحیم زاده