کرونا بزرگترین معلم من

درس کرونا این بود که اگه حتی یک نفر بیمار باشه و درمان نشه میتونه کل جهانو درگیر کنه

چه تفکر قشنگی 

کاش همه چی واگیر داشت

اونجوری حواسمون به همدیگه بود که کسی غم نداشته باشه مبادا به ما هم سرایت کنه و همه تلاش میکردم تا غم رو ریشه کن کنیم ،حتما که راه های پیشگیری از غم رو به هم یاد میدادیم

اگه کسی فقیر بود همه تلاش میکردیم تا فقر رو ریشه کن کنیم تا مبادا خودمون بگیریم دیگه پول هامون رو از هم پنهون نمیکردیم

از ناآگاهی کسی سوءاستفاده نمیکردیم و از صبح تا شب ویدیو و پست آموزشی شیر میکردیم

اگه کسی محتاج بوداز ترس سرایت به خودمون بی نیازش میکردیم

اگر کسی تنها بود ترس تنها شدن خودمون وادارمون میکرد به دادش برسیم

حتما واژه مشکل خودتونه به من مربوط نیست برای همیشه از فرهنگ لغت حذف میشد

کاش همه چی واگیر داشت

شاید یک روزی خوشبختی هم بین تمام مردم جهان اپیدمی می‌شد.

گوینده: عطیه گروسی