دوره تکمیلی دکلمه خوانی

برای دکلمه خوانی درست به یک سری توانایی نیاز است. که در دو دوره‌: دوره تکمیلی دکلمه خوانی و دوره مقدماتی دکلمه خوانی این توانایی‌ها بدست می‌آید. اول باید دوره دکلمه خوانی مقدماتی را گذرانده سپس اقدام به یادگیری دوره جدید کنید. دوره تکمیلی دکلمه خوانی این امکان را به شما می‌دهد که تمامی مهارات ها دکلمه خوانی را بدست آورده و به خوبی از آن استفاده کنید.

 

یک شعر دو شکل دارد:

شکل شعر: الف( شکل ظاهری) ب( شکل باطنی: شکل باطنی از فضا، عاطفه و احساس ترکیب می شود.) با توجه به این دو شکل، دکلماتور باید به این نکته ها توجه کند.

1.تلفظ درست واژه ها.  2.تشخیص انواع ترکیب ها از یکدیگر.  3.ادای مکمل جمله، مصراع، یا بیت برای مثال اگر شعر سپید است و در وسط جمله قطع نفس الزم نمی افتد، ضروری است که آن جمله به شکل مکمل ادا شود و بعد از تکمیل آن، دم گرفته شود.  4.درک معنا.  5. تناسب صورت و محتوا: شعر از لحاظ عاطفی به شکل های گوناگون خوانده می شود، بعضی شعرها را باید شاد خواند و برخی دیگر را غمگین.  6.آشنایی با وزن و قافیه.  7.رعایت عالیم نگارشی.  8.خواندن با نگاه دوم: خواندن خط به خط باعث می شود دکلماتور تمام توجه خود را به خطوط شعر معطوف بدارد.  در این صورت نمی تواند حرکات و فعالیت های بدنی و چشمی و توجه شنوندگان را تحت نظر داشته باشد. او وقتی متوجه خطوط باشد دیگر با مخاطبان خود ارتباط مستقیم برقرار نمی‌کند و این موجب کاهش تاثیرگذاری شعر می شود. بنابراین یک دکلماتور خوب باید در عین حال که نیم نگاهی به خطوط روی کاغذ می اندازد نگاه دیگر به مخاطبین خود نیز داشته باشد. 9.برجسته خوانی: برخی از جاهای شعر الزم است، برجسته خوانده شود. صدا بلندتر گردد و تاکید بیشتری شود.

دکلماتور:

دکلماتور تنها شعر نمی خواند بلکه خود حرف می زند. او تنها یک خواننده متن نیست بلکه راوی شخص اول است که با مخاطب گپ می زند، بنابراین جدا از بیان زیبا باید ظاهر مناسب و آراسته نیز داشته باشد

شنونده:

 شنونده رکن دیگر دکلمه است. شنوندگان یک شعر ممکن است به لحاظ سنی، جنسیتی، تعلیمی و تحصیلی متفاوت باشند. دکلماتور خوب کسی است که قبال از نوع مخاطبین خود آشنایی داشته باشد و شعر را مطابق ذوق و سلیقه آن ها انتخاب کند. او باید بتواند روان آدم ها را دریابد، سالیق و گرایش های آن ها را تشخیص دهد.

صدا:

صدا جزو اساسی دکلمه است، اما صدا چیست؟ صدا محصول حرکات هماهنگ و منظم اندام ها و عضالت صوتی است. یک دکلماتـور بایـد انـدام صوتـی مناسـب و سـالم داشـته باشـد تا بتواند کلمـات را درسـت و بـه جـا تلفـظ و ادا کند.

 اندام های صوتی:

  • دستگاه تنفسی: شامل شش ها، نای، نایژه (مسیر هوا از ریه ها به طرف حنجره).  2) عضالت و تارهای صوتی حنجره )تشکیل دهنده صدای ابتدایی).  3) حفره ها و دیوارهای گلو (محل تولید حروف – تند و کند کننده صدا).  4) دهان : شامل زبان، فک، لب ها، لهات (زبان کوچک) ، سقف کام.  5) دندان ها و لثه ها (محل تولید حروف، لطافت بخشیدن به صدا).  6) مجرا و حفره های بینی (تقویت کننده صدا، تولید کننده حروف خیشومی). در دکلمه باید اندام های صوتی سالم باشند تا بتوان صدای یک دست داشت.

در دوره‌ی پیشرفته ما شما تمام مهارت‌های نام برده را یاد گرفته و می‌توانید انواع دکلمه را به راحتی بخوانید.

برنامه درسی دوره

هیچ برنامه تحصیلی پیدا نشد !

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

نشانی

آدرس: تهران، خیابان حضرت ولی عصر(عج)، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، ساختمان سیمای ساعی، طبقه چهارم، واحد ۱۴

در خبرنامه ما عضو شوید

logo-samandehi
تمامی حقوق این سایت محفوظ می‌باشد. طراحی سایت توسط نیاک وب

منوهای نصب در پنل مدیریت