آموزش سخنوری

بایدها و نبایدهای ارتباط موفق با مشتری

/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C

داشتن مهارت‌های ارتباطی، هنر و تبدیل آن به سلاحی قدرتمند علم است. رعایت اصول فن بیان با مشتری تأثیر زیادی روی برند شما می‌گذارد و هیچ‌چیز مانند ارتباطی خوشایند موجب رضایت مشتری نمی‌شود.


روش‌های کارگشا برای بهبود قدرت بیان

/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86

آمارها به این واقعیت اشاره دارند که تقریبا ۸۵ درصد از موفقیت ما در زندگی، مستقیما به مهارت‌های ارتباطی‌مان به‌ویژه قدرت بیان مربوط می‌شوند. اگر به شیوه‌ی برقراری ارتباط افراد با یکدیگر دقت کنید، به وضوح می‌بینید که بیشتر ما آدم‌ها با کمی توجه بیشتر به قدرت بیان می‌توانیم نفع زیادی ببریم.


رازهایی که رهبران کسب و کارها باید بدانند

/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF

تا زمانی که مهارت «ارتباط موثر» نداشته باشید، نمی‌توانید به یک رهبر بزرگ در کسب و کار تبدیل شوید. البته منظور من این نیست که بیایید و حراف شوید!


آموزش مربیگری فن بیان و سخنوری

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86

آیا می‌خواهید تبدیل به یک مربی توانمند در زمینه ی مهارت‌های ارتباطی شده و با دریافت مدرک رسمی مربیگری از این طریق درآمد کسب کنید؟ موسسه ترنم اندیشه روشن به شما می‌آموزد، که چگونه از صدای خود ثروت بسازید و موفقیت‌های تازه، در کسب و کار و زندگی خود به دست آورید؟